نصب سقف عرشه فولادی ساختمان مدیریت

خلاصه اطلاعات پروژه


کارفرما
شرکت سیمان اصفهانexternal-link-icon
موضوع
طراحی و نصب سقف عرشه فولادی ساختمان مدیریت
محل اجرا
پروژه ساختمان اداری واقع در شرکت سیمان اصفهان
مساحت سقف
حدود ۲۲۰۰ مترمربع
مدت اجرا
۳۵ روز کاری
تاریخ پایان پروژه
سال ۱۳۹۴