پروژه‌های پژوهشی

سامانه خنک‌کاری درب‌ تخلیه کوره پیش‌گرم

cooling-system-components-separation-in-rhf-discharging-doors-logo طراحی و ارایه راهکاری برای رفع مشکل جدایش قطعات ریختگی مربوط به سامانه خنک‌کاری درب تخلیه کوره‌های پیش‌گرم

کاهش مصرف گاز طبیعی در کوره پیش‌گرم

reducing-natural-gas-consumption-in-rhf-logoارایه راه‌کارهایی به منظور کاهش مصرف گاز طبیعی در کوره‌های پیش‌گرم شرکت فولاد مبارکه

شبیه‌سازی فرایند اسیدشویی

zoda-logo توسعه نرم‌افزار پيش‌بينی ضخامت و ساختار پوسته تشکيلی بر سطح نوار فولادی حین و پس از عملیات نورد داغ به منظور بهبود عملکرد فرایند اسیدشویی