نصب سازه فلزی وال‌پست

خلاصه اطلاعات پروژه


کارفرما
شرکت داروسازی فارابیexternal-link-icon
موضوع
ساخت، نصب و اجرای سازه فلزی وال‌پست‌های مربوط به اجرای دیوارچینی ساختمان پروژه تولید ظروف دارویی پلی‌اتیلن کارخانجات داروسازی فارابی
محل اجرا
پروژه ساختمان تولید ظروف دارویی پلی‌اتیلن واقع در کارخانه داروسازی فارابی
حجم کار
حدود ۴۵،۰۰۰ کیلوگرم
مدت اجرا
۳۵ روز کاری
تاریخ پایان پروژه
سال ۱۳۹۴