سامانه خنک‌کاری درب‌ تخلیه کوره پیش‌گرم

خلاصه اطلاعات پروژه


کارفرما
شرکت فولاد مبارکهexternal-link-icon
موضوع
طراحی و ارایه راهکاری برای رفع مشکل جدایش قطعات ریختگی مربوط به سامانه خنک‌کاری درب تخلیه کوره‌های پیش‌گرم شماره ۳ و ۴ شرکت فولاد مبارکه
مدت اجرای پروژه
حدود ۱۲ ماه
تاریخ پایان پروژه
سال ۱۳۹۷

چکیده


به منظور کاهش تلفات گرمایی در نتیجه‌ی نفوذ هوای اتمسفر به داخل کوره پیش‌گرم (Air Infiltration)، معمولا فشار کوره اندکی بیش از فشار اتمسفر تنظیم می‌شود. فشار مثبت کوره منجر به تماس شدید گازهای داغ کوره به بخش درونی درب تخلیه می‌گردد. در اثر تماس شدید گازهای داغ، ممکن است به سازه و نسوزهای درب آسیب وارد شود. آسیب درب ممکن است به صورت اعوجاج سازه فولادی آن اتفاق بیفتد.

به منظور پیش‌گیری از آسیب دیدن درب کوره، علاوه بر صفحه فولادی، سازه فولادی و نسوز‌چینی داخلی کوره، از یک سامانه خنک‌کاری در ساختار درب استفاده می‌گردد. وظیفه سامانه خنک‌کاری، کاهش دمای سازه درب می‌باشد تا از افزایش دما و در نتیجه آسیب دیدن آن پیش‌گیری شود.

درب‌های تخلیه کوره‌های پیش‌گرم شماره ۳ و ۴ شرکت فولاد مبارکه از طریق تعدادی قطعات ریختگی و ناودانی که به شکل ویژه‌ای بر روی یک صفحه فولادی متصل به لوله آبگرد نصب شده‌اند، خنک‌کاری می‌شوند. یکی از مشکلات اصلی مرتبط با سامانه خنک‌کاری درب تخلیه کوره‌های پیش‌گرم، عدم استحکام کافی اتصالات قطعات ریختگی، ناودانی و صفحه فولادی سامانه خنک‌کاری می‌باشد که منجر به جدایش قطعات از لوله آبگرد می‌گردد. قطعات جدا شده در بازه‌های مختلف تعمیر و یا جایگزین می‌گردند.

هدف پروژه حاضر، طراحی و ارایه راهکاری برای رفع مشکل جدایش قطعات ریختگی مربوط به سامانه خنک‌کاری درب تخلیه کوره‌های پیش‌گرم شماره ۳ و ۴ شرکت فولاد مبارکه می‌باشد.