کاهش مصرف گاز طبیعی در کوره پیش‌گرم

خلاصه اطلاعات پروژه


کارفرما
شرکت فولاد مبارکهexternal-link-icon
موضوع
ارایه راه‌کارهایی به منظور کاهش مصرف گاز طبیعی در کوره‌های پیش‌گرم شرکت فولاد مبارکه
مدت اجرای پروژه
حدود ۱۸ ماه
تاریخ پایان پروژه
سال ۱۳۹۳

چکیده


در نورد داغ تختال، پوسته اکسیدی از مراحل آغازین فرایند تولید در فرایند پیش‌گرم تختال‌های فولادی، هزینه سوخت، بخش قابل توجهی از هزینه‌های تولید را در برمی‌گیرد. بنابراین اولین نتیجه کاهش مصرف سوخت به صورت کاهش هزینه‌های تولید نمایان می‌شود. نتایج جانبی صرفه‌جویی در مصرف سوخت شامل: بهبود کیفیت، افزایش ایمنی، بهبود فراورش و کاهش آلاینده‌ها (شامل صوت) می‌باشد.

به طور کلی، می‌توان با اندازه‌گیری و کنترل پارامترهای تولید و نیز اصلاح استراتژی‌های عملیاتی، مصرف انرژی و در نتیجه میزان مصرف گاز طبیعی را در کوره‌های پیش‌گرم کاهش داد. با اندازه‌گیری و کنترل برخی عوامل می‌توان به طور مستقیم بر مصرف سوخت در کوره‌های پیش‌گرم صنعت فولاد تاثیر گذاشت. به این ترتیب، می‌توان با بهینه‌سازی احتراق، پروفیل حرارتی کوره، دمای بار خروجی و سازگاری گرمایش با آهنگ تولید، میزان مصرف انرژی در کوره پیش‌گرم را کاهش داد.

جنبه‌های عملیاتی کوره پیش‌گرم، اثر بسیار مهمی بر مصرف انرژی دارد. معمولا، تغییرات در عملیات واقعی، در محدوده دامنه مجاز طراحی کوره، منجر به کاهش مصرف انرژی می‌شود. استراتژی‌های عملیاتی به تجهیزات کنترلی موجود وابسته می‌باشد. به طور کلی، قوانین و روندهای استاندارد، اطلاعات لازم برای تغییر پارامترهای مختلفی مانند: آهنگ خروجی بار، کیفیت بار، اندازه بار و ... را در اختیار اپراتور قرار می‌دهد.

در پژوهش حاضر، ابتدا سعی شده است شناخت دقیقی از پارامترهای قابل کنترل و استراتژی‌های عملیاتی مورد استفاده در کوره‌های پیش‌گرم شرکت فولاد مبارکه حاصل شود. سپس، پارامترها و استراتژی‌های عملیاتی موجود برای کوره، مورد ارزیابی قرار گرفتند. در انتها، راه‌کارهایی به منظور کاهش مصرف گاز طبیعی در کوره‌های پیش‌گرم شرکت فولاد مبارکه ارایه شده است.